Zaslání výsledku publikační činnosti do OBD

Pomocí tohoto formuláře můžete nahlásit údaje o článku v časopise, příspěvku v konferenčním sborníku, knize nebo kapitole z knihy, které jste publikovali. Pracovníci Knihovny o něm zavedou záznam do systému OBD a do Repozitáře publikační činnosti UTB.

Zasílejte pouze bodované výsledky. Nebodované výsledky Knihovna do OBD nezakládá. Viz RR/2/2014.
FT zasílá navíc všechny příspěvky v konferenčních sbornících.

Pro úspěšné vyřízení je nutno vždy korektně vyplnit kontaktní údaje!
... kontaktní informace ...
Jméno a příjmení:
Email:
Telefon:
... informace o požadavku ...
Název dokumentu:
Autoři:
Uvádějte ke každému autorovi mentální podíl v %
Rok vydání:
Název kapitoly:
Nakladatelské údaje:
Název časopisu:
Název sborníku:
Ročník:
Číslo:
Strany (od-do):
ISSN/ISBN:
Anotace anglicky:
Anglická klíčová slova:
Typ financování:
(grant z číselníku)
např. EE2.3.09.0009 nebo
CZ.04.1.03/0123
Místo konání konference:
Typ konference:
Hlavní obor dle RIV:
Poznámka: